Polaret Frostbeständig Smörjmedel


Polaret Frostbeständig Glidmedel är silikonbaserat, tjock glidmedel för t.ex rörmontag och för el- och telefonkablar. Obehövligt glidmedlet kan spolas ut med vatten. Produktens pH ca. 7. Frostbeständighet ca. -30°C.

Det Frostbeständiga Glidmedlet är miljövänlig och inga av råmaterialerna använts i produkten, är klassifierad skadlig till hälsan eller miljön. Samma råmaterialerna används också vid produktion av hudkrämer och kosmetik.

För produkten är inte klassifierad skadlig, behövs säkerhetsdatablad inte enligt det nya REACH-förordningen.

Förpackningsstorlekar:
20 x 0,5 l, HDPE-flaska med säkerhetstriangel, produktnummer 2805
10 l, HDPE kanister med säkerhetstriangel och barnskyddskapsyl, produktnummer 2806

 

Polaret Lackbensin


Till kemisk rengöring, fettborttagning och utspädning av målfärg och lacker (olje-, bitum- och alkydfärger). Rengör bilarnas motorer, konstläder, målade dörrar, speglar och kristaller.

Innehåller: kolväte.

Förpackningsstorlekar:
20 x 1 l, PET-flaska med säkerhetstriangel och barnskyddskapsyl, produktnummer 2730
3 l, HDPE kanister, med säkerhetstriangel och barnskyddskapsyl, produktnummer 2731
10 l, HDPE kanister med säkerhetstriangel och barnskyddskapsyl, produktnummer 2732
200 l, metalltunna, produktnummer 2733

 

Polaret Vindrutetvättmedel


Isopropanolbaserat, citrondoftande tvättmedel för vindrutor. Sommar- och vinterbruk. Innehåller inte giftig metanol! Frostbeständighet outspädd ca. -30°C, utspädd 50%, frostbeständighet ca. -16°C.

Förpackningsstorlekar:
200 l plasttunna
1000 l plastkontainer

 

Aktuelt

 

Nyckelflagga!

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat nyckelflaggan åt EcoPrima-familjen. Flaggan skall syns i produktfamiljens etiketter fr.o.m. våren/so...

Copyright © 2024 Oy Norrex Ab | Webbinen.net